Projekt unijny

Tytuł projektu:

„Nowe innowacyjne produkty gwarancją wzrostu konkurencyjności firmy KOBZARENKO na rynku europejskim”

Cele projektu:
Celem projektu było wdrożenie własnych wyników prac B+R, które pozwoliły wprowadzić nowe produkty oraz zwiększyły konkurencyjność, innowacyjność firmy na europejskim rynku producentów maszyn dla szeroko rozumianej branży rolniczej.

Planowane efekty:
Zrealizowana inwestycja pozwoliła rozszerzyć ofertę produktową firmy o nowe innowacyjne maszyny dla gospodarstw rolniczych. Wpłynęło to pozytywnie na utrzymanie dotychczasowych oraz pozyskanie nowych odbiorców, dzięki temu nastąpi wzrost przychodów, w tym z eksportu. Realizacja projektu stworzyła dodatkowe miejsca pracy, wdrożyła nowe technologie produkcji, wprowadziła automatyzację procesów produkcyjnych. Dzięki temu możemy wytwarzać powtarzalne, innowacyjne maszyny, zapewniając im wysoką jakość i wydłużoną trwałość. Inwestycja pozytywnie wpłynęła na realizację polityk horyzontalnych UE oraz zasady 4R.

Wartość projektu:
29.126.400,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
9.350.000,00 PLN